Ερωτηματολόγια - Ψήφοι - Αξιολογήσεις > Βαθμολόγηση Αντικειμένου Οντότητας

category: Ερωτηματολόγια - Ψήφοι - Αξιολογήσεις

Δυνατότητα προσθήκης φόρμας βαθμολόγησης με κλίμακα σε οποιοδήποτε αντικείμενο-οντότητα. Η κλίμακα μπορεί να είναι είτε απλή (1-5,A-F) είτε ποσοστιαία (0-100%) είτε εύρους (0-10,10-20,20-50 κτλ) είτε με αστέρια (1*,2* κτλ). Εμφάνιση μέσου όρου βαθμολόγησης στο αντικείμενο-οντότητα. Έλεγχος επανα-βαθμολόγησης από τον ίδιο χρήστη.

price: 60.00 €
Η βαθμολόγηση εντός αντικειμένου από ένα χρήστη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σας βοηθάει να εξάγετε  συμπεράσματα για την ποιότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας. Αποτελεί ουσιαστικά την αντίδραση του πελάτη με τη μορφή πιο άμεσης ανάδρασης (feedback) για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχετε ONLINE.

Συγκεκριμένα σε ένα eShop είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εσάς να παρέχετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να βαθμολογούν τα προϊόντα που αγοράζουν σε μια κλίμακα από το 1-10. Επιπλέον μπορείτε να επιβραβεύετε τους πελάτες σας, για μελλοντικές αγορές, εαν βαθμολογούν προϊόντα που αγόρασαν.

Αυτή η διαδικασία, θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε ποια προϊόντα είναι πιο εμπορικά, και επίσης ποια προϊόντα  δεν αποδίδουν ή είναι προβληματικά. Έτσι θα προβείτε σε ανάλογες ενέργειες ώστε να βελτιώσετε την ποιότητα ή ακόμη και να αφαιρέσετε προβληματικά προϊόντα ή υπηρεσίες από το eShop σας.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative