Λειτουργίες e-shop > Φόρμα Αγοράς Προϊόντων - Υπηρεσιών - Checkout

category: Λειτουργίες e-shop

Φόρμα υπολογισμού συνόλων και ολοκλήρωση παραγγελίας. Λειτουργία αυτόματης αποστολής email με τα στοιχεία της παραγγελίας. Λειτουργία επιβεβαίωσης παραγγελίας και καταχώρησης στο σύστημα. Επεξεργασία παραγγελίας από το cPanel.

price: 225.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative