Ανακοινώσεις - Newsletters > Νέα /Ανακοινώσεις με Κατηγοριοποίηση

category: Ανακοινώσεις - Newsletters

Σελίδες εμφάνισης Νεων/Ανακοινώσεων χωρισμένες σε κατηγορίες, σε σύνθετη λίστα (σελιδοποίηση εγγραφών, εμφάνιση Χ εγγραφών), με ημερομηνιακή ταξινόμηση, και δυνατότητα εμφάνισης πλήρους άρθρου σε καινούρια σελίδα. Επιπλέον δυνατότητα έξυπνης αναζήτησης. Δυνατότητα εμφάνισης συντάκτη ανακοίνωσης. Διαχείριση νέων στο cPanel. Στοιχεία: Τίτλος, Συνοπτική Περιγραφή, Ημερομηνία, Ανάλυση (HTML), Συντάκτης, Κατηγορίες Νέων.

price: 200.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative