Σχεδίαση Σελίδων > Πίνακας Εμφάνισης Εγγραφών σε Σύνθετη Λίστα

category: Σχεδίαση Σελίδων

Προσθήκη σε οποιαδήποτε σελίδα, πίνακα εμφάνισης εγγραφών (2-3 πεδία) με συγκεκριμένη ταξινόμηση, με σελιδοποίηση και δυνατότητα εμφάνισης Χ εγγραφών.

price: 75.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative