Διάφορα > Σύνθετο Σύστημα Κρατήσεων

category: Διάφορα

Σύνθετο σύστημα κρατήσεων με επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος, επιλογή οντοτήτων (π.χ. δωμάτια) με ποσότητα για κάθε οντότητα και εισαγωγή προσωπικών στοιχείων. Έλεγχος διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τις υπόλλοιπες κρατήσεις. Υπολογισμός τιμών σύμφωνα με τις ημερομηνίες και εμφάνιση αναλυτικού report. Διαχείριση κρατήσεων και στοιχείων πελάτη από το cPanel.

price: 320.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative