Διάφορα > Βιβλίο Επισκεπτών - Guestbook

category: Διάφορα

Βιβλίο Επισκεπτών με φόρμα καταχώρησης σχολίων - παρατηρήσεων και προσωπικά στοιχεία. Λειτουργία ελέγχου για διπλοεγγραφές. Εμφάνιση σχολίων στο site σε λίστα. Διαχείριση εγγραφών από το cPanel.

price: 70.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative