Συστήματα Forum - Blogging > Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Forum PHPBB

category: Συστήματα Forum - Blogging

Εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση forum phpBB, δημιουργία κατηγοριών forum, χρήστες, βασική παραμετροποίηση, προεπιλεγμένο skin, γκρουπ χειριστών, δικαιώματα.

price: 85.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative