Φωτογραφίες - Άλμπουμ > Φωτογραφικό Αλμπουμ #2

category: Φωτογραφίες - Άλμπουμ

Φωτογραφικό άλμπουμ, με εμφάνιση φωτογραφιών με σελιδοποίηση, δυνατότητες ταξινόμησης και εμφάνισης Χ εγγραφών, και εμφάνιση τίτλου για κάθε φωτογραφία, σε μορφή πίνακα.

price: 115.00 €
Αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή του Φωτογραφικού Άλμπουμ #1 με επιπλέον δυνατότητα σελιδοποίησης των φωτογραφιών μέσα σε κάθε άλμπουμ και ταξινόμησης των φωτογραφιών.

Κάθε φωτογραφία είναι σε σμίκρυνση προεπιλεγμένης διάστασης και με κλικ ανοίγει στη μεγάλη διάσταση με ειδικό εφέ lightbox. Διαχείριση φωτογραφιών από το cPanel με φόρμα αποστολής (upload). Διαχείριση τίτλου της κάθε φωτογραφίας και μιας περιγραφής. Η φωτογραφία συμπιέζεται αυτόματα σε 2 προκαθορισμένες διαστάσεις για τις ανάγκες της ιστοσελίδας μας.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative