Βάσεις Δεδομένων > Υποστήριξη Πολυγλωσσικότητας σε Βάση Δεδομένων

category: Βάσεις Δεδομένων

Παραμετροποίηση υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων ώστε να υποστηρίζει δεύτερη γλώσσα. Βελτιστοποίηση πινάκων βάσης, ενσωμάτωση ξένων γλωσσών με εντελώς αυτόματο τρόπο, στην ιστοσελίδα.

price: 50.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative