Ανακοινώσεις - Newsletters > Νέα - Ανακοινώσεις #2

category: Ανακοινώσεις - Newsletters

Σελίδες εμφάνισης Νεων/Ανακοινώσεων, σε σύνθετη λίστα (σελιδοποίηση εγγραφών, εμφάνιση Χ εγγραφών), με ημερομηνιακή ταξινόμηση, και δυνατότητα εμφάνισης πλήρους άρθρου σε καινούρια σελίδα. Επιπλέον δυνατότητα έξυπνης αναζήτησης. Δυνατότητα εμφάνισης συντάκτη ανακοίνωσης. Διαχείριση νέων στο cPanel. Στοιχεία: Τίτλος, Συνοπτική Περιγραφή, Ημερομηνία, Ανάλυση (HTML), Συντάκτης (ονοματεπώνυμο/email). Προαιρετικά, δυνατότητα εμφάνισης χ τελευταίων νέων στην αρχική σελίδα.

price: 165.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative