Ανακοινώσεις - Newsletters > Newsletter με Κατηγορίες #3

category: Ανακοινώσεις - Newsletters

Φόρμα εγγραφής χρήστη στο newsletter, με δυνατότητα επιλογής κατηγορίας newsletter. Διαχείριση επαφών λίστας email και κατηγοριών newsletter στο cPanel. Επιπλέον εργαλείο αποστολής μαζικής αλληλογραφίας στις επιλεγμένες επαφές ή ομάδα επαφών, με δυνατότητες δημιουργίας σώματος μηνύματος με HTML Editor και επιλογή διαφορετικών skins για το layout του μηνύματος.

price: 195.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative