Λειτουργίες e-shop > Προιόντα - Υπηρεσίες με Κατηγοριοποίηση #2

category: Λειτουργίες e-shop

Εμφάνιση προιόντων και υπηρεσιών σε λίστες, με κατηγοριοποίηση. Λίστα εμφάνισης προιόντων με φωτογραφίες, τιμές, χαρακτηριστικά. Καρτέλα προιόντος με ανάλυση 5-10 πεδίων. Δυνατότητα αντιστοίχησης πολλαπλών φωτογραφιών. Διαχείριση προιόντων - φωτογραφιών από το cPanel. Διαχείριση κατηγοριών από το cPanel. Δυνατότητα αντιστοίχησης μιας αντιπροσωπευτικής φωτογραφίας σε κάθε κατηγορία.

price: 235.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative