Βάσεις Δεδομένων > Τ60 - Σχεδιασμός Βασης Δεδομένων

category: Βάσεις Δεδομένων

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων (πίνακες - procedures - αυτόματο backup) δημιουργία κλειδιού σύνδεσης. Υλοποίηση δομής μέχρι και 60 πινάκων - σύνδεση των πινάκων και indexing των πεδίων για μεγαλύτερη ταχύτητα. Δοκιμές ταχύτητας σε πραγματικές συνθήκες στην ιστοσελίδα σας.

price: 195.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative