Ερωτηματολόγια - Ψήφοι - Αξιολογήσεις > Σύνθετη Αξιολόγηση Αντικειμένου Οντότητας

category: Ερωτηματολόγια - Ψήφοι - Αξιολογήσεις

Φόρμα αξιολόγησης αντικειμένου/οντότητας με 1-5 πεδία κειμένου (ονομα-email), και ένα πεδίο σχολίων-παρατηρήσεων. Δυνατότητα ελέγχου και φιλτραρίσματος κειμένων για απαγορευμένες λέξεις (bad-words-filter). Εμφάνιση των τελευταίων σχολίων-παρατηρήσεων για κάθε οντότητα. Διαχείριση εγγραφών από το cPanel.

price: 110.00 €
Η σύνθετη φόρμα αξιολόγησης αποτελεί ουσιαστικά μια πιο σύνθετη μορφή της απλής φόρμας αξιολόγησης και απευθύνεται σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει να συλλέξουμε και τα στοιχεία του πελάτη που έγραψε μια αξιολόγηση.

Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό στοιχείο αξιολόγησης καθώς πέρα από μια ανώνυμη συλλογή πληροφοριών, έχουμε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με πιο αναλυτικά στατιστικά. Επιπλέον μας βοηθάει να έρθουμε σε επικοινωνία με τον ίδιο τον πελάτη και να συζητήσουμε μαζί του περεταίρω, μια πιθανή αρνητική αξιολόγηση. Να του ζητήσουμε περισσότερες εξηγήσεις ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα το λόγο που τον οδήγησε να γράψει την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική).

Η βάση δεδομένων με τις αξιολογήσεις μπορεί να λαμβάνεται και σε αρχείο excel (export).

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative