Διάφορα > Σύστημα Κρατήσεων #1

category: Διάφορα

Απλό σύστημα κρατήσεων με επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος, επιλογή οντοτήτων (π.χ. δωμάτια) και εισαγωγή προσωπικών στοιχείων. Έλεγχος διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τις υπόλλοιπες κρατήσεις. Διαχείριση κρατήσεων και στοιχείων πελάτη από το cPanel.

price: 245.00 €

This page is not yet translated in English.

Please, visit the GREEK version.

Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative