Ψηφιακά Εργαλεία - Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Digital Tools

Ψηφιακά Εργαλεία I

I-xperts & Creative is on the list of approved manufacturers / suppliers of digital solutions of the subsidized program Digital Transformation - Digital Tools. Having extensive experience in subsidized programs combined with our technical training on professional digital solutions, we are the right partner to entrust us with your project. Call us today on 2310 32 71 91 to discuss with us the subsidized solution you wish us to implement for you.

Useful Links:

Επίσημη Ιστοσελίδα Προγράμματος

Στρατηγική Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0»

Web Design - Development

Our team is specialized in web development and design. We have more than 22 years of experience in web design and e-marketing campaigns. All our projects are designed by using the latest techniques in responsive design, always following what search engines want!
Τεχνολογίες Σχεδίασης
 Greek Site English Site

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative