Φωτογραφίες - Άλμπουμ > Φωτογραφικό Αλμπουμ με Χαρακτηριστικά Φωτογραφίας #3

category: Φωτογραφίες - Άλμπουμ

Φωτογραφικό άλμπουμ, με εμφάνιση φωτογραφιών με σελιδοποίηση, δυνατότητες ταξινόμησης και εμφάνισης Χ εγγραφών, και 2-5 επιπλέον πληροφορίες για κάθε φωτογραφία, σε μορφή πίνακα.

price: 165.00 €
Μια ακόμη πιο εξελιγμένη μορφή του Φωτογραφικού Άλμπουμ #2 με επιπλέον δυνατότητα συμπίεσης της φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης ώστε να παρέχεται στον επισκέπτη να κατεβάσει τη φωτογραφία σε διαφορετικές αναλύσεις.

Κάθε φωτογραφία είναι σε σμίκρυνση προεπιλεγμένης διάστασης και με κλικ ανοίγει στη μεγάλη διάσταση με ειδικό εφέ. Διαχείριση φωτογραφιών από το cPanel με φόρμα αποστολής (upload). Διαχείριση πληροφοριών της κάθε φωτογραφίας (Photo uploader). Εδώ δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής να ανεβάσει περισσότερες από μία φωτογραφίες ταυτόχρονα.


Detailed services catalog

Copyright 2022-2023 © I-xperts and Creative